اگر زنی مردی را به رابطه جنسی وادار کند، تجاوز محسوب می‌شود؟

اگر زنی مردی را به رابطه جنسی وادار کند، تجاوز محسوب می‌شود؟

اگر مردی بدون رضایت زنی نزدیکی جنسی همراه با دخول انجام دهد، تجاوز محسوب می‌شود. اگر زنی مردی را بدون رضایت او مج...

ادامه مطلب