کاندوم در افغانستان

کاندوم راهش را به روستاهای افغانستان باز می‌کند

قاسم علی، کشاورزی در ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ در شمال افغانستان که میان دسته‌ای از پسران قد و نیم‌قدش با دبدبه از کشتزار به خانه برمی‌...

ادامه مطلب