بهترین زمان رابطه جنسی

بهترین و بدترین زمان برای رابطه جنسی چه موقع است؟

برقراری ارتباط جنسی برای سلامت زن و مرد نیازی حیاتی است و نمی توان از آن فاصله گرفت؛ اما آگاهی یافتن از بهترین زم...

ادامه مطلب

زمان مناسب رابطه جنسی

زمان مناسب برای داشتن رابطه ی جنسی براساس آخرین پژوهش ها، مناسب ترین زمان ها برای برقراری رابطه ی جنسی به این ترتیب است: 1- رابطه جنس...

ادامه مطلب