تاریخ انقضای کاندوم

چرا تاریخ انقضای کاندوم مهم است ؟

تاریخ انقضای کاندوم مهم است زیرا کاندوم های تاریخ گذشته معمولا خشک و شکننده هستند، بنابراین احتمال سوراخ شدن آن ه...

ادامه مطلب