رابطه مقعدی

رابطه مقعدی از نظر شرعی و پزشکی

رابطه مقعدی یا آمیزش از پشت نوعی رابطه جنسی انحرافی است كه خطر انتقال ویروس اچ. آی. وی. در رابطه مقعدی در مقایسه با سایر راههای تماس جن...

ادامه مطلب