خارش واژن

علت خارش واژن و کلیتوریس در خانم ها

گاهی اوقات حساسیت ناشی از برانگیختگی جنسی و یا تحریک میتواند علت خارش واژن و کلیتوریس باشد. اما خارش مداومی که در...

ادامه مطلب