خود ارضایی و حکم شرعی

حکم شرعی خود ارضایی و راههای نجات از آن

آیا استمنا گناه کبیره است؟ راه نجات از آن چیست؟ بنده گرفتار مشکلی به نام استمنا هستم. آیا چنین کاری گناه کبیره است؟ و آیا راه حلی برای...

ادامه مطلب