ارگاسم

ارگاسم هر دردی را درمان میکند!

درست است که گاهی در زندگی زناشویی عواملی که باعث بی میلی جنسی می شوند اتفاق می افتد اما شما باید بدانید و آگاه با...

ادامه مطلب

رابطه دهانی

رابطه دهانی و تامین غریزه جنسی

رابطه دهانی یا اورال سکس، رابطه ای است که در آن هر یک از طرفین برای دیگری و یا به طور همزمان اندام های جنسی یکدیگ...

ادامه مطلب

رابطه جنسی مدرن

کم شدن میل جنسی بر اثر زندگی مدرن

محققان طی تحقیقات مختلف به این نتیجه رسیده اند که نگرانی های اقتصادی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، باعث کاهش میل ...

ادامه مطلب