نقطه جی مردان را چگونه تحریک کنیم؟

همانطور که می دانید بعضی قسمت در مردان و زنان باعث تحریک بیشتر در روابط جنسی میان زن و شوهر می شود. برای مثال نقط...

ادامه مطلب

نقطه جی در خانم ها

همه چیز درباره نقطه G در خانم ها

نقطه G همیشه مقوله ای بحث برانگیز بوده است. خیلی خانمها اعتقاد دارند که برای ارگاسم ضروری است، درحالیکه خیلی ها هم باور دارند که اصلاً ...

ادامه مطلب