نقد و برسی قیمت کاندوم

نقد و بررسی قیمت کاندوم در ایران

این روزها با زیاد شدن نرخ تورم در بازار اقتصادی، قیمت کاندوم هم به یکی از دغدغه های ایرانیان اضافه شده است. این م...

ادامه مطلب