نقطه جی در خانم ها

همه چیز درباره نقطه G در خانم ها

نقطه G همیشه مقوله ای بحث برانگیز بوده است. خیلی خانمها اعتقاد دارند که برای ارگاسم ضروری است، درحالیکه خیلی ها هم باور دارند که اصلاً ...

ادامه مطلب